Aktuelt

Samfunnet er i konstant endring. Det startes og legges ned virksomheter, inngås avtaler, opereres i nye markeder, utvikles nye produkter og bedrifter kjøpes og selges. Våre kunder påvirkes av ytre omstendigheter – og ikke minst av lovgivning. På denne siden vil du finne nyheter fra lovgiver, nyhetssaker fra media, informasjon fra våre samarbeidspartnere og informasjon fra oss.
Samfunnet er i konstant endring. Det startes og legges ned virksomheter, inngås avtaler, opereres i nye markeder, utvikles nye produkter og bedrifter kjøpes og selges. Våre kunder påvirkes av ytre omstendigheter – og ikke minst av lovgivning. På denne siden vil du finne nyheter fra lovgiver, nyhetssaker fra media, informasjon fra våre samarbeidspartnere og informasjon fra oss.

AKTUELT

slm aktuelt
SLM Revisjon AS har flyttet.
23.08.2018
Vi er nå på plass i våre nye lokaler i Skedsmogata 3 A i Lillestrøm
 
Aktuelle satser
13.03.2018
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018: 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for mars og april: 0,50 %
 • Normrente for rimelige lån i arbeidsforhold for mai og juni: 2,2 % 
Begge satsene er uendret i forhold til forrige periode.
 
 
 
Nytt fra SLM Revisjon AS
09.01.2018
Fra og med 1. januar 2018 har John Harald Hansen overtatt som daglig leder for SLM Revisjon AS.

Fra samme dato er Jan Ove Hofseth valgt til styreleder for SLM Revisjon AS.
 
Aktuelle satser
09.01.2018
Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 5. januar 2018.
 
Vi gjør oppmerksom på at enkelte satser, bl.a. skjermingsrenten for enkeltpersonforetak og for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv., foreløpig ikke er fastsatt. Disse vil bli lagt inn så snart de foreligger.
 
 
 
Aktuelle satser
10.11.2017
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 6. november 2017:
 
•             Skjermingsrente på lån til selskaper for november og
              desember: 0,5 % 
•             Normrente for rimelige lån i arbeidsforhold for november
              og desember: 2,20 %
 
Begge satsene er uendret i forhold til forrige periode. 
 
 
 
Ny medarbeider hos SLM Revisjon AS
08.09.2017
Vi ønsker velkommen til ny medarbeider hos oss.
 • Henning Sveen er 23 år og nyutdannet revisor fra Handelshøyskolen BI
 
Aktuelle satser
30.06.2017
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. juli 2017:
 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august: 0,5 % (0,65 % optimal rente)
 • Forsinkelsesrente fra 1. juli: 8,50 % 
Begge satsene er uendret i forhold til forrige periode.
Normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold for september og oktober er foreløpig ikke offentliggjort, men Aktuelle satser vil bli oppdatert så snart satsen foreligger.
 
 
 
Aktuelle satser
22.05.2017
Aktuelle satser er oppdatert med endringen i grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2017: 
 • Grunnbeløpet pr. 1. mai 2017 er fastsatt til kr 93 634 (økt fra kr 92 576 pr. 1. mai 2016)
 • Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 er kr 93 281 (økt fra kr 91 740 for 2016) 
Endringen i grunnbeløpet medfører også en endring i grensebeløpet for hvilke kortsiktige lån fra arbeidsgiver som skal skattlegges etter reglene for rimelige lån i arbeidsforhold. Det nye grensebeløpet (3/5 av folketrygdens grunnbeløp) er kr 56 180.
 
 
 
Aktuelle satser
08.05.2017
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 8. mai 2017:
 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,5 % (0,65 % optimal rente)
 • Normrente lån i arbeidsforhold for juli og august: 2,20 % 
Begge satsene er uendret i forhold til forrige periode.
 
 
Aktuelle satser
09.03.2017
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 6. mars 2017: 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for mars og april: 0,5 % (0,65 % optimal rente)
 • Normrente lån i arbeidsforhold for juli og august: 2,20 % 
Begge satsene er uendret i forhold til forrige periode.
 
 
Årsoppgjør - Informasjon til våre klienter
04.01.2017
Til våre klienter!

Og vips så var 2017 et faktum, og med det et nytt og spennende årsoppgjør!
 
Aksjonærregisteroppgaver
Vi har informert regnskapsførerne for våre kunder om at vi forutsetter at aksjonærregisteroppgavene utfylles og sendes inn av den som også skal utferdige ligningspapirene for kunden.  Dersom det har skjedd endringer i aksjeforhold i løpet av 2016, gi beskjed til regnskapsfører eller revisor snarest mulig.  Frist for elektronisk innsending av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar 2017. Ved forsinket innlevering vil det påløpe dagsbøter, se vedlegg til dette brev.
 
Oppstart av årsoppgjør
For at din regnskapsfører skal komme raskt i gang med årsoppgjøret, er det viktig at alle relevante bilag, kontoutskrifter og viktige opplysninger gis til din regnskapsfører så raskt som mulig etter nyttår. 
 
I den forbindelse viser vi til revisor Informerer nr. 4 2016 som dere skal ha mottatt i posten rett før jul. På side 6 finner dere artikkelen «Forberedelser til årsoppgjøret for 2016» som gir dere en god informasjon om reglene på området.
 
Et godt samarbeid er nøkkelen til et hyggelig og effektivt årsoppgjør, og alle ønsker en revisjon som er utført innen rimelig tid etter innlevert regnskap.  Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med din SLM-revisor for å avtale tidspunkt for kommende årsoppgjørsrevisjon.
 
Frist for innlevering av regnskap til revisjon
For at vi skal kunne garantere at ditt regnskap skal være ferdig revidert og klart innen frist for innsending av ligningspapirer, avholdelse av generalforsamling og innsending til Regnskapsregisteret, vil siste frist for innlevering til oss være 30. april 2017.
 
Innsending til regnskapsregisteret
Frist for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret er 31. juli. Da både klienter, regnskapsførere og revisorer legger sin sommerferieavvikling til juli hvert år, betyr dette at årsregnskap rent faktisk må være sendt inn før avvikling av sommerferie.
 
Signering
Regnskap og ligningspapirer leveres elektronisk på Altinn.no.  Det er derfor viktig at alle som skal signere for selskapet i en eller annen grad oppbevarer sine PIN-koder eller kodebrikke fra bank lett tilgjengelig.  I forbindelse med at det meste nå skjer” over nett”, er det vårt ønske at våre klienter kommer innom oss for et kort møte og gjennomgang av papirer når papirene skal signeres og sendes inn.
 
Vi har stor tro på at godt samarbeid og god planlegging bidrar til godt humør og stor glede under kommende årsoppgjør.
 
Vi ønsker med dette alle våre klienter et riktig GODT NYTT ÅR!
 
Nyttårshilsen fra din SLM-revisor
 
 
Aktuelle satser
04.01.2017
Vi gjør oppmerksom på at enkelte satser, bl.a. skjermingsrenten, foreløpig ikke er fastsatt. Disse vil bli lagt inn så snart de foreligger.

 
 
Åpningstider i romjulen
24.12.2016
Hvis det er behov for å kontakte oss i romjulen er kontoret åpent fra kl. 0900 til 1500.
 
Aktuelle satser
01.11.2016
Aktuelle satser er oppdatert med skjermingsrenten for november og desember 2016:
 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for november og desember: 0,5 % (0,66 % optimal rente)
 • Satsen er uendret i forhold til skjermingsrenten for september og oktober.
 
Aktuelle satser
30.09.2016
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 21. september 2016: 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for september og oktober: 0,5 % (0,66 % optimal rente)
 • Normrente for lån i arbeidsforhold for november og desember: 2,2 % 
Rentesatsene er uendret i forhold til foregående periode.
 
 
SLM fornyer sin IT løsning
15.09.2016
SLM fornyer sin IT løsning og går fra egne servere til full IT drift hos Braathe-Gruppen AS. Implementering vil starte fredag 16. september kl. 12.
Vår gamle mail blir koblet ned og lagt over til ny løsning og vi vil derfor ikke kunne nås på e-post fra fredag kl. 1200 til mandag morgen kl. 0900. 
 
Det er ingen endringer i e-post adressene våre.

Vårt sentralbord vil være betjent til kl. 1600 fredag og du treffer din SLM revisor som vanlig på telefon.

Kontaktopplysninger finner du på denne siden under "Kontakt oss".

God helg!
 
 
Nye medarbeidere hos SLM Revisjon AS
15.09.2016
Vi ønsker velkommen til to nye medarbeidere hos oss.
 • Berit Østnes som er 49 år og har flere års erfaring fra regnskap og revisjon. 
 • Vetle Smith som er 23 år og nyutdannet revisor fra Handelshøyskolen BI
 
Aktuelle satser
07.07.2016
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. juli 2016: 
 • Forsinkelsesrente fra 1. juli: 8,5 %
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august: 0,5 % (0,66 % optimal rente)
 • Normrente for lån i arbeidsforhold for september og oktober: 2,2 %
Forsinkelsesrenten er redusert med 0,25 % prosentpoeng i forhold til perioden 1. januar til 30. juni.
Skjermingsrenten og normrenten er uendret i forhold til henholdsvis mai/juni og juli/august.

 
 

 
 
 
Sommertid
04.07.2016
I juli vil vårt sentralbord være åpent fra kl 0800-1530. Hvis noe haster finner du kontaktopplysninger til din SLM revisor på denne siden under "Kontakt oss".

God sommer!
 
Aktuelle satser
25.05.2016
Aktuelle satser er oppdatert med endringen i grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2016: 

•             Grunnbeløpet pr. 1. mai 2016 er fastsatt til kr 92 576
               (økt fra kr 90 068 pr. 1. mai 2015)

•             Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 er kr 91 740
               (økt fra kr 89 502 for 2015) 

Endringen i grunnbeløpet medfører også en endring i grensebeløpet for hvilke kortsiktige lån fra arbeidsgiver som skal skattlegges etter reglene for rimelige lån i arbeidsforhold. Det nye grensebeløpet (3/5 av folketrygdens grunnbeløp) er kr 55 546.
 
Aktuelle satser
12.05.2016
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 9. mai 2016:

•             Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,5 %
               (0,66 % optimal rente)

•             Normrente lån i arbeidsforhold for juli og august: 2,20 %
 
Skjermingsrenten er uendret i forhold til satsen for mars og april.

Normrenten er redusert med 0,1 prosentenhet i forhold til perioden mai og juni da satsen var 2,30 %.
 
Aktuelle satser
07.03.2016
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 7. mars 2016:

•             Skjermingsrente på lån til selskaper for mars og april: 0,5 %
               (0,66 % optimal rente)

•             Normrente lån i arbeidsforhold for mai og juni 2,30 %


Skjermingsrenten og normrenten er uendret i forhold til henholdsvis januar/februar og mars/april.

 
 
Ny telefonløsning
04.02.2016
Fredag 5. februar tar SLM Revisjon AS i bruk ny telefonløsning. Hovednummeret vårt 63 89 77 00 vil være det samme for før, men direktenummeret til din SLM revisor vil ikke lenger være tilgjengelig.  Heretter vil alle våre ansatte nås ved henvendelse via vårt sentralbord eller direkte på mobilnummeret. Kontaktinformasjon til alle våre ansatte finner man på denne siden under «Om oss».
 
 
Godt Nytt År!
04.01.2016
Vi ønsker alle våre klienter og forbindelser et riktig godt og fremgangsrikt nytt år!
 
Aktuelle satser
05.11.2015
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med skjermingsrenten på lån til selskaper for november og desember 2015.

Skjermingsrente på lån til selskaper for november og desember: 0,5 % (0,7 % optimal rente)

Dette er en nedgang i forhold til september/oktober da rentesatsen var 0,8 prosent (1,1 % optimal rente).
 
Aktuelle satser
08.07.2015
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. juli 2015:
 
 • Forsinkelsesrente fra 1. juli: 9,00 %
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august: 0,8 % (1,1 % optimal rente)
 • Normrente lån i arbeidsforhold for september og oktober: 2,70 % 

Forsinkelsesrenten er redusert med 0,25 % prosentpoeng i forhold til perioden 1. januar til 30. juni.
Skjermingsrenten og normrenten er uendret i forhold til henholdsvis mai/juni og juli/august.
 
 
Aktuellle satser
05.06.2015
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med endringen i grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2015:
 
 • Grunnbeløpet pr. 1. mai 2015 er fastsatt til kr 90 068 (økt fra kr 88 370 pr. 1. mai 2014)
 • Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2015 er kr 89 502 (økt fra kr 87 328 for 2014) 

Endringen i grunnbeløpet medfører også en endring i grensebeløpet for hvilke kortsiktige lån fra arbeidsgiver som skal skattlegges etter reglene for rimelige lån i arbeidsforhold. Det nye grensebeløpet (3/5 av folketrygdens grunnbeløp) er
kr 54 040.

 
 
Aktuelles satser
05.05.2015
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. mai 2015:
 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,8 % (1,1 % optimal rente)
 • Normrente lån i arbeidsforhold for juli og august: 2,70 % 
Skjermingsrenten er uendret i forhold til skjermingsrenten for mars og april.
Normrenten er redusert med 0,10 prosentpoeng i forhold til normrenten for mai og juni.
 
 
Aktuelle satser
06.03.2015
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. mars 2015: 
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for mars og april: 0,8 % (1,1 % optimal rente)
 • Normrente lån i arbeidsforhold for mai og juni: 2,80 % 
Skjermingsrenten er uendret i forhold til skjermingsrenten for januar og februar.
Normrenten er redusert med 0,10 prosentpoeng i forhold til normrenten for mars og april.
 
Aktuelle satser
19.02.2015
 
Aktuelle satser
05.11.2014
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med nye satser pr. 1. november 2014:
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for november og desember: 0,8 % (1,1 % optimal rente)
Skjermingsrenten er uendret i forhold til skjermingsrenten for september og oktober.
 
SLM utvider på Øvre Romerike
31.10.2014

”Vi er svært fornøyde med å ha funnet den riktige kjøper av vårt revisjonsselskap, sier Håkon Solheim og Tarjei Høidahl.
 
Svindal Leidland Myhrer & Co AS (SLM Revisjon) i Lillestrøm har kjøpt alle aksjene i Høidal & Solheim Jessheim AS – det lokale revisjonsselskap på Jessheim og Øvre Romerike.
 
”Vi har valgt å bruke våre ressurser på Spranget Regnskap Jessheim AS, som vi også eier og på denne måten konsentrere vår drift på regnskap og rådgivning.”
 
”Vi har jobbet sammen med SLM Revisjon tidligere og er overbevist om at deres overtagelse av selskapet, vil sikre våre tidligere revisjonskunder god kvalitet i den revisjon som skal leveres, samt god oppfølgning og rådgivning.���
 
Høidahl & Solheim Jessheim AS skifter i forbindelse med salget navn til SLM Revisjon Jessheim AS.
 
Partner Jan Ove Hofseth hos SLM Revisjon er svært fornøyd med overtagelse av Høidahl og Solheim Jessheim AS. ”Vi ��nsker å øke vår tilstedeværelse på Øvre Romerike, da vi mener at hele Romerike er et naturlig nedslagsfelt for oss.
 
Jan Ove Hofseth er den partner som skal ha hovedansvaret for revisjonskundene på Øvre Romerike. ”Jeg er selv født og oppvokst på Øvre Romerike og bor fortsatt på Øvre. Dette, sammen med det faktum at flere av våre ansatte også bor i området, betyr at vi har den nødvendige lokalkunnskap som kreves for å yte det lille ekstra.”
 
Kontaktinfo:
 
Håkon Solheim
solheim@hsas.no
+47 992 73 634
 
 
Jan Ove Hofseth
Jan.ove.hofseth@slm-revisjon.no
+47 900 30 334
 
 
 
Endring av praksis for varsel ved for sent innlevert regnskap
16.09.2014
 
Oppdatering av Aktuelle satser pr. 1. september 2014
01.09.2014
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. september 2014:
 
Skjermingsrente på lån til selskaper for september og oktober: 0,8 % (1,1 % optimal rente)
Normrente lån i arbeidsforhold for november og desember: 2,50 % 
Skjermingsrenten er uendret i forhold til skjermingsrenten for juli og august.
Normrenten er redusert med 0,25 prosentpoeng i forhold til normrenten for september og oktober.
 
 
 
Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2014
14.05.2014
 
Aktuelle satser
06.05.2014
Den elektroniske utgaven av Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 6. mai 2014:
 
Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 1,1 % (1,5 % optimal rente)
Normrente l��n i arbeidsforhold juli og august: 2,75 % 
Begge satser er uendret i forhold til foregående periode.
 
Det er dessuten nå avklart at gebyrene for registering i Brønnøysundregistrene ikke vil bli endret i 2014. Gebyrene i 2014 vil altså være de samme som i 2013.
 
 
 
Lillestrøm Topphåndball
27.03.2014
Vi gratulerer Lillestrøm Topphåndball med opprykket til Eliteserien.
 
Ny medarbeider hos oss
11.02.2014
Vi ønsker velkommen til vår nye revisormedarbeider, Tone Bjørnsgard Theisen. Hun er 29 år og har bakgrunn fra Ernst & Young og Ica.
 
​Endringer I bokføringsforskriften fra 2014
09.01.2014
Endringene gjelder fra 1. januar 2014
Les mer på skatteetaten
 
Skjermingsrente for 2013
09.01.2014
Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv er fastsatt for 2013
Les mer på skatteetaten.no
 
Endring i bokføringsloven
09.01.2014
Endringen i bokføringsloven om reduksjon av minimumskravet til oppbevarlingstid for primærdokumentasjon  er ennå ikke trådt i kraft. Inntil videre gjelder derfor fortsatt kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon.
Les mer på regjeringen.no
 
Personallister 2014
09.01.2014
Fra 1. januar 2014 må alle serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen føre personallister. Personallistene kan føres både elektronisk og manuelt. 
Du kan lese mer om ved dette ved å følge lenken her:
Les mer om personallister på skatteetaten.no
 

Aktuelt fra DNR

Opphevelse av aksjeklasser før fisjon
Aksjonærene kunne oppheve aksjeklassene forut for en fisjon for deretter å gjeninnføre de samme aksjeklassene etter fisjonen uten skattemessige konsekvenser.

Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober
Den nye hvitvaskingsloven trer i kraft 15. oktober 2018. Ny hvitvaskingsforskrift trer i kraft fra samme tid.

Aktuelt

SLM Revisjon AS har flyttet.
Velkommen til våre nye lokaler Aktuelle satser
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018:

Jobb og karriere

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Er du statsautorisert eller registrert revisor – med eller uten erfaring – er vi interessert i å komme i kontakt med deg. 

Kontakt oss

Sentralbord:  + 47 63 89 77 00

Besøksadresse:                      
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:                       
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et uavhengig medlemsfirma i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal verken tilbyr eller kan tilby profesjonelle tjenester overfor klienter. Hvert enkelt uavhengig medlem av PrimeGlobal er et eget firma og et uavhengig rettssubjekt. PrimeGlobal er ikke et partnerskap, og uavhengige medlemsfirmaer opptrer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre uavhengige medlemsfirmaer.
Du forlater nå nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS. Svindal Leidland Myhrer & Co AS er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet til PrimeGlobal, og heller ikke for innholdet på nettstedene til andre av PrimeGlobals medlemsfirmaer. På tilsvarende måte er PrimeGlobal heller ikke ansvarlig for innholdet på nettstedene til uavhengige medlemsfirmaer, ei heller på nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS.
OK