Årsoppgjør - Informasjon til våre klienter
04.01.2017
Og vips så var 2017 et faktum, og med det et nytt og spennende årsoppgjør!
Til våre klienter!

Og vips så var 2017 et faktum, og med det et nytt og spennende årsoppgjør!
 
Aksjonærregisteroppgaver
Vi har informert regnskapsførerne for våre kunder om at vi forutsetter at aksjonærregisteroppgavene utfylles og sendes inn av den som også skal utferdige ligningspapirene for kunden.  Dersom det har skjedd endringer i aksjeforhold i løpet av 2016, gi beskjed til regnskapsfører eller revisor snarest mulig.  Frist for elektronisk innsending av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar 2017. Ved forsinket innlevering vil det påløpe dagsbøter, se vedlegg til dette brev.
 
Oppstart av årsoppgjør
For at din regnskapsfører skal komme raskt i gang med årsoppgjøret, er det viktig at alle relevante bilag, kontoutskrifter og viktige opplysninger gis til din regnskapsfører så raskt som mulig etter nyttår. 
 
I den forbindelse viser vi til revisor Informerer nr. 4 2016 som dere skal ha mottatt i posten rett før jul. På side 6 finner dere artikkelen «Forberedelser til årsoppgjøret for 2016» som gir dere en god informasjon om reglene på området.
 
Et godt samarbeid er nøkkelen til et hyggelig og effektivt årsoppgjør, og alle ønsker en revisjon som er utført innen rimelig tid etter innlevert regnskap.  Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med din SLM-revisor for å avtale tidspunkt for kommende årsoppgjørsrevisjon.
 
Frist for innlevering av regnskap til revisjon
For at vi skal kunne garantere at ditt regnskap skal være ferdig revidert og klart innen frist for innsending av ligningspapirer, avholdelse av generalforsamling og innsending til Regnskapsregisteret, vil siste frist for innlevering til oss være 30. april 2017.
 
Innsending til regnskapsregisteret
Frist for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret er 31. juli. Da både klienter, regnskapsførere og revisorer legger sin sommerferieavvikling til juli hvert år, betyr dette at årsregnskap rent faktisk må være sendt inn før avvikling av sommerferie.
 
Signering
Regnskap og ligningspapirer leveres elektronisk på Altinn.no.  Det er derfor viktig at alle som skal signere for selskapet i en eller annen grad oppbevarer sine PIN-koder eller kodebrikke fra bank lett tilgjengelig.  I forbindelse med at det meste nå skjer” over nett”, er det vårt ønske at våre klienter kommer innom oss for et kort møte og gjennomgang av papirer når papirene skal signeres og sendes inn.
 
Vi har stor tro på at godt samarbeid og god planlegging bidrar til godt humør og stor glede under kommende årsoppgjør.
 
Vi ønsker med dette alle våre klienter et riktig GODT NYTT ÅR!
 
Nyttårshilsen fra din SLM-revisor
 

Aktuelt

SLM Revisjon AS har flyttet.
Velkommen til våre nye lokaler Aktuelle satser
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018:

Jobb og karriere

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Er du statsautorisert eller registrert revisor – med eller uten erfaring – er vi interessert i å komme i kontakt med deg. 

Kontakt oss

Sentralbord:  + 47 63 89 77 00

Besøksadresse:                      
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:                       
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et uavhengig medlemsfirma i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal verken tilbyr eller kan tilby profesjonelle tjenester overfor klienter. Hvert enkelt uavhengig medlem av PrimeGlobal er et eget firma og et uavhengig rettssubjekt. PrimeGlobal er ikke et partnerskap, og uavhengige medlemsfirmaer opptrer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre uavhengige medlemsfirmaer.
Du forlater nå nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS. Svindal Leidland Myhrer & Co AS er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet til PrimeGlobal, og heller ikke for innholdet på nettstedene til andre av PrimeGlobals medlemsfirmaer. På tilsvarende måte er PrimeGlobal heller ikke ansvarlig for innholdet på nettstedene til uavhengige medlemsfirmaer, ei heller på nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS.
OK