Aktuelle satser
30.06.2017
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. juli 2017:
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. juli 2017:
 
  • Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august: 0,5 % (0,65 % optimal rente)
  • Forsinkelsesrente fra 1. juli: 8,50 % 
Begge satsene er uendret i forhold til forrige periode.
Normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold for september og oktober er foreløpig ikke offentliggjort, men Aktuelle satser vil bli oppdatert så snart satsen foreligger.
 
 

Aktuelt

Nytt fra SLM Revisjon AS
Nytt fra SLM Revisjon AS Aktuelle satser
Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 5. januar 2018.

Jobb og karriere

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Er du statsautorisert eller registrert revisor – med eller uten erfaring – er vi interessert i å komme i kontakt med deg. 

Kontakt oss

Sentralbord:  + 47 63 89 77 00

Besøksadresse:                      
Nittedalsgaten 20, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:                       
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et uavhengig medlemsfirma i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal verken tilbyr eller kan tilby profesjonelle tjenester overfor klienter. Hvert enkelt uavhengig medlem av PrimeGlobal er et eget firma og et uavhengig rettssubjekt. PrimeGlobal er ikke et partnerskap, og uavhengige medlemsfirmaer opptrer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre uavhengige medlemsfirmaer.
Du forlater nå nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS. Svindal Leidland Myhrer & Co AS er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet til PrimeGlobal, og heller ikke for innholdet på nettstedene til andre av PrimeGlobals medlemsfirmaer. På tilsvarende måte er PrimeGlobal heller ikke ansvarlig for innholdet på nettstedene til uavhengige medlemsfirmaer, ei heller på nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS.
OK