Andre tjänster

Som revisorer erbjuder vi tjänster inom en rad besläktade områden som skatter, avgifter och generell ekonomi. Vi har också ett välfungerande kontaktnät av oberoende experter inom dessa områden. Det ger nödvändig djupkompetens och bidrar till att vi kan hjälpa våra kunder utan konflikter med revisionslagens krav på oberoende.
Som revisorer erbjuder vi tjänster inom en rad besläktade områden som skatter, avgifter och generell ekonomi. Vi har också ett välfungerande kontaktnät av oberoende experter inom dessa områden. Det ger nödvändig djupkompetens och bidrar till att vi kan hjälpa våra kunder utan konflikter med revisionslagens krav på oberoende.

Andra tjänster

slm tjenester

Fusion och fission

Valet av tillvägagångssätt vid uppköp, försäljning eller omorganisation av företag varierar. Vi ger råd och hjälp genom hela processen.

Intern kontroll

Genomtänkta interna rutiner med inbyggda kontrollpunkter kan ge större intäkter och förbättra arbetsmiljön. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy rutiner för företag.

Värdeanalys

Vad är företaget värt? Vi kan bidra med en enkel analys eller en fullständig utvärdering som underlag för försäljning, fission, fusion eller uppköp av andra företag.

Generationsskifte

När en ny generation ska ta över familjeföretaget uppstår ofta frågor, inte bara av ekonomisk art. Vi har erfarenheten och kan ge råd.

Köp och försäljning av företag

Konkurrenssituationen för företaget kan förändras snabbt ändras. Ska man då konstatera att det var roligt så länge det varade och lägga ner företaget, eller satsa vidare och göra uppköp?

Due Diligence

Vid företagsvärdering och i samband med uppköp och försäljning av företag behövs ofta en analys av företagets tillgångar, skulder och andra förhållanden.

Omorganisation

Samhällsförhållandena förändras allt snabbare och näringslivet med dem. Företagets struktur som den ser ut idag kanske inte längre är den optimala. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut.

Skatterådgivning

Skatt är ett område som bekymrar många. Vi kan bistå med råd i alla typer av skattefrågor. Få dina frågor besvarade innan du fattar beslut!

Budgetarbete

Det kan vara bra att få synpunkter på företagets planer för kommande verksamhet. Vi hjälper till att ta fram verksamhetsbudget och utvärdera planerade investeringar.

Avgiftsrådgivning

Avgifter får en allt större plats i näringslivet, kanske allra mest inom fastighetsverksamhet. Vi hjälper till med planering.

Jobb og karriär

Vår uppdragsmängd ökar ständigt och det finns plats för fler revisorer hos oss. Vi är alltid på jakt efter duktiga medarbetare. Är du auktoriserad eller godkänd revisor, med eller utan tidigare erfarenhet, vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Kontakta oss

Växel: + 47 63 89 77 00

Besöksadress:  
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadress:
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS är ett oberoende medlemsföretag i PrimeGlobal, ett globalt samfund med oberoende revisionsbyråer och företagsrådgivare. PrimeGlobal erbjuder inte och kan inte erbjuda professionella tjänster till kunder. Varje oberoende medlem i PrimeGlobal är ett separat företag och en självständig juridisk enhet. PrimeGlobal är inte ett partnerskap och oberoende medlemsföretag agerar inte som agenter för PrimeGlobal eller andra oberoende medlemsföretag.
Nu lämnar du webbplatsen för Svindal Leidland Myhrer & Co. AS. Svindal Leidland Myhrer & Co. AS ansvarar inte för innehållet på PrimeGlobal-webbplatsen eller för innehållet på webbplatser för andra oberoende medlemsföretag i PrimeGlobal. PrimeGlobal ansvarar inte heller för innehållet på webbplatser för oberoende medlemsföretag, inklusive webbplatsen för Svindal Leidland Myhrer & Co. AS.
OK