Andre tjenester

Som revisorer tilbyr vi tjenester innenfor en rekke beslektede fagområder, som skatt, avgift og generelle økonomiske forhold. I tillegg har vi et velfungerende kontaktnett av uavhengige eksperter innen de samme fagområder. Dette sikrer dybdekompetanse der det er nødvendig, og bidrar til at vi kan bistå våre kunder uten å komme i konflikt med revisorlovens uavhengighetsregler.
Som revisorer tilbyr vi tjenester innenfor en rekke beslektede fagområder, som skatt, avgift og generelle økonomiske forhold. I tillegg har vi et velfungerende kontaktnett av uavhengige eksperter innen de samme fagområder. Dette sikrer dybdekompetanse der det er nødvendig, og bidrar til at vi kan bistå våre kunder uten å komme i konflikt med revisorlovens uavhengighetsregler.

ANDRE TJENESTER

slm tjenester

Fusjon/fisjon

Valg av fremgangsmåte ved kjøp, salg eller omorganisering av virksomhet kan variere i stor grad. Vi rådgir og bistår gjennom hele prosessen.

Intern kontroll

Gode, interne rutiner med innlagte kontrollpunkter kan føre til bedre inntjening og godt arbeidsmiljø. Vi har lang erfaring i skreddersøm av rutiner.

Verdivurdering

Hva er virksomhetens verdi? Vi kan bidra med en enkel analyse eller en full verdivurdering – som grunnlag for salg, fisjon/fusjon eller oppkjøp av annen virksomhet.

Generasjonsskifte

Den dagen neste generasjon skal overta familievirksomheten, dukker det opp en rekke spørsmål – ikke bare av økonomisk art. Vi har erfaring og gode råd.

Kjøp/salg virksomhet

Bedriftens konkurransesituasjon kan endres raskt. Skal man konkludere med at tiden er inne for å avhende, eller skal man satse videre og foreta oppkjøp?

Due Diligence

Ved vurdering – og faktisk kjøp og salg – av virksomheter, er det ofte behov for en analyse av selskapets eiendeler og gjeld, samt andre forhold rundt selskapet.

Omorganisering

Næringslivets rammebetingelser endrer seg stadig raskere, og dagens organisering av bedriften er kanskje ikke lenger optimal. Vi hjelper deg med å ta riktige valg. 

Skatterådgivning

Skatt er et område de fleste er opptatt av. Vi har kompetansen til å bistå ved alle typer skattespørsmål. Det kan være smart å få noen svar, før du tar beslutninger.

Budsjettarbeid

Det kan være sunt å få innspill til virksomhetens forventninger om fremtidig drift  – med utarbeidelse av driftsbudsjetter og vurdering av planlagte investeringer. 

Avgiftsrådgivning

Merverdiavgift får en stadig større betydning for næringslivet. Både generelt, men kanskje aller mest for eiendomsvirksomhet. Vi bidrar til god planlegging.

Aktuelt

SLM Revisjon AS har flyttet.
Velkommen til våre nye lokaler Aktuelle satser
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018:

Jobb og karriere

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Er du statsautorisert eller registrert revisor – med eller uten erfaring – er vi interessert i å komme i kontakt med deg. 

Kontakt oss

Sentralbord:  + 47 63 89 77 00

Besøksadresse:                      
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:                       
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et uavhengig medlemsfirma i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal verken tilbyr eller kan tilby profesjonelle tjenester overfor klienter. Hvert enkelt uavhengig medlem av PrimeGlobal er et eget firma og et uavhengig rettssubjekt. PrimeGlobal er ikke et partnerskap, og uavhengige medlemsfirmaer opptrer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre uavhengige medlemsfirmaer.
Du forlater nå nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS. Svindal Leidland Myhrer & Co AS er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet til PrimeGlobal, og heller ikke for innholdet på nettstedene til andre av PrimeGlobals medlemsfirmaer. På tilsvarende måte er PrimeGlobal heller ikke ansvarlig for innholdet på nettstedene til uavhengige medlemsfirmaer, ei heller på nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS.
OK