Andre tjenester

Som revisorer tilbyder vi tjenester inden for en række beslægtede fagområder som fx skat, afgifter og generelle økonomiske forhold. Derudover har vi et velfungerende netværk af uafhængige eksperter inden for de samme fagområder. Dette sikrer en dybdegående kompetence, hvor det er nødvendigt, og bidrager til, at vi kan hjælpe vores kunder uden at komme i konflikt med revisorlovens uafhængighedsregler.
Som revisorer tilbyder vi tjenester inden for en række beslægtede fagområder som fx skat, afgifter og generelle økonomiske forhold. Derudover har vi et velfungerende netværk af uafhængige eksperter inden for de samme fagområder. Dette sikrer en dybdegående kompetence, hvor det er nødvendigt, og bidrager til, at vi kan hjælpe vores kunder uden at komme i konflikt med revisorlovens uafhængighedsregler.

ANDRE TJENESTER

slm tjenester

Fusion/fission

Valget af fremgangsmåden ved køb, salg eller omorganisering af en virksomhed kan variere. Vi rådgiver og bistår gennem hele processen.

Intern kontrol

Gode interne rutiner med indlagte kontrolpunkter kan føre til bedre indtjening og et godt arbejdsmiljø. Vi har lang erfaring i at skræddersy rutiner.

Værdivurdering

Hvad er virksomheden værd? Vi kan bidrage med en enkel analyse eller en fuld værdivurdering – som grundlag for salg, fission/fusion eller opkøb af anden virksomhed.

Generationsskifte

Den dag, den næste generation skal overtage familievirksomheden, dukker der en række spørgsmål op – og ikke bare af økonomisk art. Vi har erfaring og gode råd.

Køb/salg af virksomhed

Virksomhedens konkurrencesituation kan ændre sig hurtigt. Skal man sige, at det var sjovt, så længe det varede, og afhænde, eller skal man satse videre og købe op?

Due Diligence

Ved vurdering – og faktisk køb og salg – af virksomheder er der ofte behov for en analyse af selskabets ejendele og gæld, samt andre forhold omkring selskabet.

Omorganisering

Erhvervslivets rammebetingelser ændrer sig konstant, og den måde, virksomheden er organiseret på i dag, er måske ikke længere optimal. Vi hjælper dig med at træffe de rigtige valg.

Skatterådgivning

Skat er et område, de fleste er optaget af. Vi har kompetencen til at hjælpe med alle typer skattemæssige spørgsmål. Det kan være en god idé at få nogle svar, før du tager beslutninger.

Budgetarbejde

Det kan være sundt at få forslag til virksomhedens forventninger om fremtidig drift – med udarbejdelse af driftsbudgetter og vurdering af planlagte investeringer.

Afgiftsrådgivning

Merværdiafgiften får en stadig større betydning for erhvervslivet. Både generelt, men måske allermest for ejendomsvirksomheder. Vi bidrager til god planlægning.

Job og karriere

Med en støt stigende opgavemængde har vi plads til flere revisorer, og vi er derfor altid på jagt efter dygtige medarbejdere. Er du statsautoriseret eller registreret revisor – med eller uden erfaring – er vi interesserede i at komme i kontakt med dig.

Kontakt os

Omstilling: + 47 63 89 77 00

Besøgsadresse:
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:
Postboks 273,  2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et selvstændigt medlemsfirma af PrimeGlobal, som er en verdensomspændende forening af selvstændige revisionsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal tilbyder ikke og kan ikke tilbyde nogen form for professionelle tjenester til kunder. Alle de selvstændige medlemmer af PrimeGlobal er separate firmaer og en selvstændig juridisk enhed. PrimeGlobal er ikke et partnerskab, og de selvstændige medlemsfirmaer fungerer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre selvstændige medlemsfirmaer.
Du forlader nu Svindal Leidland Myhrer & Co. AS' webside. Svindal Leidland Myhrer & Co. AS er ikke ansvarlig for indholdet på PrimeGlobal-websiden eller indholdet på websider tilhørende andre selvstændige medlemsfirmaer under PrimeGlobal. Ligeledes er PrimeGlobal ikke ansvarlig for indholdet på websider tilhørende selvstændige medlemsfirmaer, herunder Svindal Leidland Myhrer & Co. AS' webside.
OK