Kundekontroll

Legitimering:
Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor ett av følgende selskaper:
  • SLM Revisjon AS
  • SLM Revisjon Jessheim AS eller
  • Regnskapsservice AS
 
fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med et av selskapene hos oss. I henhold til våre autorisasjoner som revisjonsselskap og regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere iht gjeldene hvitvaskingsregler. Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av bankID til identifikasjon. Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettige representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.
 
Legitimering med elektronisk ID
Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Følg instruksjonene under.
 
Har du ikke elektronisk ID?
Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon pr epost, per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Skedsmogata 3A, Lillestrøm. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.
 

Aktuelt

SLM Revisjon AS har flyttet.
Velkommen til våre nye lokaler Aktuelle satser
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018:

Jobb og karriere

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Er du statsautorisert eller registrert revisor – med eller uten erfaring – er vi interessert i å komme i kontakt med deg. 

Kontakt oss

Sentralbord:  + 47 63 89 77 00

Besøksadresse:                      
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:                       
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et uavhengig medlemsfirma i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal verken tilbyr eller kan tilby profesjonelle tjenester overfor klienter. Hvert enkelt uavhengig medlem av PrimeGlobal er et eget firma og et uavhengig rettssubjekt. PrimeGlobal er ikke et partnerskap, og uavhengige medlemsfirmaer opptrer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre uavhengige medlemsfirmaer.
Du forlater nå nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS. Svindal Leidland Myhrer & Co AS er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet til PrimeGlobal, og heller ikke for innholdet på nettstedene til andre av PrimeGlobals medlemsfirmaer. På tilsvarende måte er PrimeGlobal heller ikke ansvarlig for innholdet på nettstedene til uavhengige medlemsfirmaer, ei heller på nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS.
OK