Om oss

Svindal Leidland Myhrer & Co AS er et statsautorisert revisjonsfirma og består av totalt 29 ansatte – med 8 statsautoriserte revisorer, 12 registrerte revisorer, 5 revisormedarbeidere og 3 medarbeidere i administrasjonen.  11 av våre revisorer er i tillegg autoriserte regnskapsførere. Vi har egne kontorer sentralt i Lillestrøm, med enkel adkomst.
SLM Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsfirma og består av totalt 29 ansatte – med 8 statsautoriserte revisorer, 9 registrerte revisorer, 7 revisormedarbeidere, 2 regnskapsfører og 3 medarbeidere i administrasjonen.  6 av våre revisorer er i tillegg autoriserte regnskapsførere. Vi har egne kontorer sentralt i Lillestrøm, med enkel adkomst.

OM OSS

slm omoss
Vi er offentlighetens tillitsmann og leverandør til næringslivet. Vi ønsker også å være bidragsyter til samfunnet rundt oss. Vi har valgt å rette våre sponsormidler mot kultur og tiltak for barn og unge.
Vårt kulturengasjement er relatert til Lillestrøm Kultursenter, dets nærmiljø og brukere.

SLMs satsing på barn og unge:
  • Hovedsponsor for Lillestrøm håndballklubb
  • Sponsor for NERO Alpin
  • Sponsor for diverse enkeltlag i vårt nærmiljø innen fotball
  • Sponsor for Gjerdrum Golfklubb

Aktuelt

SLM Revisjon AS har flyttet.
Velkommen til våre nye lokaler Aktuelle satser
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018:

Jobb og karriere

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Er du statsautorisert eller registrert revisor – med eller uten erfaring – er vi interessert i å komme i kontakt med deg. 

Kontakt oss

Sentralbord:  + 47 63 89 77 00

Besøksadresse:                      
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:                       
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et uavhengig medlemsfirma i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal verken tilbyr eller kan tilby profesjonelle tjenester overfor klienter. Hvert enkelt uavhengig medlem av PrimeGlobal er et eget firma og et uavhengig rettssubjekt. PrimeGlobal er ikke et partnerskap, og uavhengige medlemsfirmaer opptrer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre uavhengige medlemsfirmaer.
Du forlater nå nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS. Svindal Leidland Myhrer & Co AS er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet til PrimeGlobal, og heller ikke for innholdet på nettstedene til andre av PrimeGlobals medlemsfirmaer. På tilsvarende måte er PrimeGlobal heller ikke ansvarlig for innholdet på nettstedene til uavhengige medlemsfirmaer, ei heller på nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS.
OK