Revision

Som revisorer är vi oberoende och kunniga förtroenderepresentanter för allmänheten.  Det betyder att långivare, medarbetare, aktieägare, leverantörer och andra som behöver revisorstjänster och rådgivning får kvalificerad och lagkunnig hjälp.
Revision kan inte ges i något standardformat utan anpassas individuellt till varje företag och dess behov.
Som revisorer är vi oberoende och kunniga förtroenderepresentanter för allmänheten.  Det betyder att långivare, medarbetare, aktieägare, leverantörer och andra som behöver revisorstjänster och rådgivning får kvalificerad och lagkunnig hjälp.
Revision kan inte ges i något standardformat utan anpassas individuellt till varje företag och dess behov.

REVISION

slm revisjon

Årsredovisning

Vår revisionsberedning utgör en extern kvalitetssäkring där årsredovisningar utarbetas och fastställs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Revisjon i Skandinavia

Vi utför revisionsuppdrag åt skandinaviska koncerner i samarbete med våra Prime Global-partner i Sverige och Danmark.
Läs mer om Revision i Skandinavien.

Attesteringsuppdrag

Vid bidragsanvändning krävs ofta en efterföljande attestering av projekträkenskaper eller redovisning av en extern revisor.

Begränsad revision

Revision av delar av räkenskaperna, överenskomna kontroller eller förenklad revision av räkenskaper är enklare tjänster som vi också erbjuder.

Revision av konkursbo

Konkursbon behöver revision för att kartlägga insolvenstidpunkten, undanta medel, genomföra särskilda transaktioner och inte minst för att hitta värden.

Jobb og karriär

Vår uppdragsmängd ökar ständigt och det finns plats för fler revisorer hos oss. Vi är alltid på jakt efter duktiga medarbetare. Är du auktoriserad eller godkänd revisor, med eller utan tidigare erfarenhet, vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Kontakta oss

Växel: + 47 63 89 77 00

Besöksadress:  
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadress:
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS är ett oberoende medlemsföretag i PrimeGlobal, ett globalt samfund med oberoende revisionsbyråer och företagsrådgivare. PrimeGlobal erbjuder inte och kan inte erbjuda professionella tjänster till kunder. Varje oberoende medlem i PrimeGlobal är ett separat företag och en självständig juridisk enhet. PrimeGlobal är inte ett partnerskap och oberoende medlemsföretag agerar inte som agenter för PrimeGlobal eller andra oberoende medlemsföretag.
Nu lämnar du webbplatsen för Svindal Leidland Myhrer & Co. AS. Svindal Leidland Myhrer & Co. AS ansvarar inte för innehållet på PrimeGlobal-webbplatsen eller för innehållet på webbplatser för andra oberoende medlemsföretag i PrimeGlobal. PrimeGlobal ansvarar inte heller för innehållet på webbplatser för oberoende medlemsföretag, inklusive webbplatsen för Svindal Leidland Myhrer & Co. AS.
OK