Revisjon

Som revisorer er vi offentlighetens uavhengige og kyndige tillitsrepresentanter.  Det betyr at långivere, medarbeidere, aksjonærer, leverandører og andre med behov for revisjon og rådgivning, kan stole på at de får kvalifisert og lovmessig bistand. Revisjon er ikke en ytelse som kan kjøpes i metermål. Derimot tilpasses revisjonen individuelt til den enkelte virksomhet og dennes behov.
Som revisorer er vi offentlighetens uavhengige og kyndige tillitsrepresentanter. Det betyr at långivere, medarbeidere, aksjonærer, leverandører og andre med behov for revisjon og rådgivning, kan stole på at de får kvalifisert og lovmessig bistand. Revisjon er ikke en ytelse som kan kjøpes i metermål. Derimot tilpasses revisjonen individuelt til den enkelte virksomhet og dennes behov.

REVISJON

slm revisjon

Revisjon årsregnskap

Revisjonsberetningen er en ekstern kvalitetssikring – en dokumentasjon på at årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter.

Revisjon i Skandinavia

Vi påtar oss revisjonsoppdrag for skandinaviske konsern i samarbeid med våre Prime Global-partnere i Sverige og Danmark.
Les mer om Revisjon i Skandinavia.

Attestasjonsoppdrag

Tilskuddsordninger fra det offentlige krever ofte en etterfølgende attestasjon av prosjektregnskap eller oppstilling fra en ekstern revisor.

Begrenset revisjon

Revisjon av deler av regnskapet, avtalte kontrollhandlinger eller forenklet revisorkontroll av regnskap, er enklere og rimeligere tjenester vi også kan tilby.

Borevisjon

I konkursboer vil det være behov for borevisor for å kunne kartlegge insolvenstidspunkt, unndragelse av midler, spesielle transaksjoner og – ikke minst – finne verdier.

Aktuelt

SLM Revisjon AS har flyttet.
Velkommen til våre nye lokaler Aktuelle satser
Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018:

Jobb og karriere

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Er du statsautorisert eller registrert revisor – med eller uten erfaring – er vi interessert i å komme i kontakt med deg. 

Kontakt oss

Sentralbord:  + 47 63 89 77 00

Besøksadresse:                      
Skedsmogata 3 A, 2000 Lillestrøm
 
Postadresse:                       
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

firmapost@slm-revisjon.no
 

 
SLM Revisjon AS er et uavhengig medlemsfirma i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. PrimeGlobal verken tilbyr eller kan tilby profesjonelle tjenester overfor klienter. Hvert enkelt uavhengig medlem av PrimeGlobal er et eget firma og et uavhengig rettssubjekt. PrimeGlobal er ikke et partnerskap, og uavhengige medlemsfirmaer opptrer ikke som agenter for PrimeGlobal eller andre uavhengige medlemsfirmaer.
Du forlater nå nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS. Svindal Leidland Myhrer & Co AS er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet til PrimeGlobal, og heller ikke for innholdet på nettstedene til andre av PrimeGlobals medlemsfirmaer. På tilsvarende måte er PrimeGlobal heller ikke ansvarlig for innholdet på nettstedene til uavhengige medlemsfirmaer, ei heller på nettstedet til Svindal Leidland Myhrer & Co AS.
OK